RBCZ  Licentienumer: 301055R

De stichting RBCZ (HBO Register van Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg) is een overkoepelende organisatie die therapeuten op HBO-niveau in de natuurlijke gezondheidszorg certificeert en registreert. Wij verlenen onze diensten aan beroepsverenigingen waarbij de therapeuten zijn aangesloten.

HBO-therapeuten
Alleen HBO-therapeuten worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BNG®. Deze titel is vastgelegd bij het Benelux Merkenbureau. 

Tuchtrecht
Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting:
stichting TBNG (Tuchtrecht voor Beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg)

RBCZ registreert en certificeert HBO-therapeuten in de natuurlijke gezondheidszorg. Bovendien bent u bij ons verzekerd van een onafhankelijk tuchtrecht. Dat schept duidelijkheid voor u als therapeut en voor uw cliënten.
RBCZ behartigt uw belangen. Wij zijn een betrouwbare intermediair tussen uw beroepsvereniging en de zorgverkeraars.

Bij RBCZ kunt u via het RBCZ-register een therapeut vinden die:

- een HBO-opleiding gevolgd heeft
- lid is van een beroepsvereniging
- verplichte nascholing volgt
- onderhevig is aan een onafhankelijk tuchtrecht